Pýriť sa

hanbiť sa, ostýchať sa (poeticky), červenať sa


Relevantne k pýriť sa