Pyšný

chvastavý (hovorovo), neskromný, náročný (hovorovo), povýšený, požadovačný, vystatovačný, hrdý, nadutý


Relevantne k pyšný