Pýtať

dožadovať sa, potrebovať, požadovať, prosiť, vyžadovať, žiadať, modlikať (hovorovo), prosiť, prosíkať (poeticky), žobrať


Relevantne k pýtať