Rôznorodosť

diverzita, mnohorakosť, rozdielnosť, rozmanitosť, variabilita


Relevantne k rôznorodosť