Rôznorodý

diferencovaný, iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôzny, heterogénny, rôzny, rovnorodý (Antonym)


Relevantne k rôznorodý