Rôzny

diferencovaný, iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, heterogénny, rôznorodý


Relevantne k rôzny