Rabovanie

drancovanie, lúpenie, plienenie, pustošenie, vyplienenie, vyrabovanie


Relevantne k rabovanie