Rachnúť (hovorovo)


Relevantne k rachnúť (hovorovo)