Rachotiť

burácať, dunieť, hrmieť, hučať


Relevantne k rachotiť