Racionálny

chladno uvažujúci, inteligentný, kľudný, logický, mierny, múdry, rozumný, rozvážny, uvážlivý, vyrovnaný, intelektuálny, rozumný


Relevantne k racionálny