Radikálny

drastický, extrémny, extrémny, nekompromisný, neústupný


Relevantne k radikálny