Rekapitulácia

sumár, súhrn, zhrnutie


Relevantne k rekapitulácia