Rez

odrenina, porezanie, rezná rana, ryha, vryp, vráska, škrabanec, škrabnutie


Relevantne k rez