Rezervovanosť

sebakontrola, sebaovládanie, striedmosť, umiernenosť, zdržanlivosť


Relevantne k rezervovanosť