Réžia

náklady, režijné náklady, výdaje, výdavky


Relevantne k réžia