Riadny

dobrý, správny, vhodný, kompetentný, náležitý, opodstatnený, oprávnený, príslušný, správny, vhodný, zaslúžený, zákonitý, pedantský, poctivý, puntičkársky, spoľahlivý, starostlivý, svedomitý, úzkostlivý, poriadkumilovný, poriadny, správny, usporiadaný


Relevantne k riadny