Rovesník

súčasník, vrstovník


Relevantne k rovesník