Rovnobežný s osou

longitudinálny, pozdĺžny


Relevantne k rovnobežný s osou