Rozdielnosť

disparita, nerovnosť, diverzita, mnohorakosť, rozmanitosť, rôznorodosť, variabilita


Relevantne k rozdielnosť