Rozdielny

diferencovaný, iný, nerovnaký, odlišný, rozličný, rozmanitý, rôznorodý, rôzny


Relevantne k rozdielny