Rozhadzovať

mrhať, márniť, plytvať


Relevantne k rozhadzovať