Rozhodnutie

chcenie, vôľa, dekrét, edikt, nariadenie


Relevantne k rozhodnutie