Rozjímať

dumať, premýšľať, uvažovať, špekulovať, hĺbať, meditovať


Relevantne k rozjímať