Rozkázať

nakázať, naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť


Relevantne k rozkázať