Rozličný

diferencovaný, iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozmanitý, rôznorodý, rôzny


Relevantne k rozličný