Rozloženie

alokácia, rozmiestenie, umiestenie, dekompozícia, rozklad, rozpad


Relevantne k rozloženie