Rozmanitý

diferencovaný, iný, nerovnaký, odlišný, rozdielny, rozličný, rôznorodý, rôzny


Relevantne k rozmanitý