Rozmazaný

nejasný, neostrý, zaostrený (Antonym)


Relevantne k rozmazaný