Rozmýšľať

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mať na mysli, mieniť, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, uvažovať, zmýšľať


Relevantne k rozmýšľať