Rozpačitý

diskutabilný, neistý, nerozhodný, nezaručený, pochybný, problematický, sporný


Relevantne k rozpačitý