Rozpálený

horúci, žeravý, žhavý


Relevantne k rozpálený