Rozpornosť

ambivalencia (term.), ambivalentnosť (term.), dilema, dvojznačnosť, nejednoznačnosť, nerozhodnosť


Relevantne k rozpornosť