Roztriasť

chvieť, kmitať, oscilovať, rozkmitať, rozochvieť, rozochvieť sa, trepať, trepotať, triasť, vibrovať


Relevantne k roztriasť