Roztrpčenie

pobúrenie, rozhorčenie, trpkosť, zlosť


Relevantne k roztrpčenie