Rozumný

chladno uvažujúci, inteligentný, kľudný, logický, mierny, múdry, racionálny, rozvážny, uvážlivý, vyrovnaný, diplomatický, obozretný, opatrný, ostražitý, predvídavý, prezieravý, taktický, umiernený, intelektuálny, racionálny


Relevantne k rozumný