Rozvláčny

lenivý, pomalý, vleklý, zdĺhavý


Relevantne k rozvláčny