Rúcho

háv, oblečenie, odev, ošatenie, róba, úbor, šat, šaty


Relevantne k rúcho