Rurálny

dedinský, vidiecky


Relevantne k rurálny