Rútiť sa

hnať sa, letieť, uháňať


Relevantne k rútiť sa