Ryha

kanálik, vrub, vryp, vrúbok, vyhĺbenina, zárez, žliabik (hovorovo), žliabok, odrenina, porezanie, rez, rezná rana, vryp, vráska, škrabanec, škrabnutie


Relevantne k ryha