Samostatný

absolútny, infinitezimálny (term.), neobmedzený, neohraničený, nezávislý, úplný, autarktný, sebestačný, liberálny, nezávislý, slobodný, voľný


Relevantne k samostatný