Samota

osamelosť, osamotenosť, súkromie, ústranie


Relevantne k samota