šanca

eventualita, možnosť, prijateľnosť, príležitosť, prípustnosť, východisko


Relevantne k šanca