Satisfakcia

spokojnosť, zadosťučinenie, zadosťučinenie


Relevantne k satisfakcia