Schopnosť

kvalifikácia, predpoklad, spôsobilosť, nadanie, talent, vloha, spôsobilosť, vhodnosť, vierohodnosť


Relevantne k schopnosť