Schopný

kvalifikovaný, nadaný, spôsobilý, vhodný, zdatný


Relevantne k schopný