Scudziť

odcudziť, ukradnúť, zobrať, šlohnúť


Relevantne k scudziť