Seriózny

bezúhonný, férový, korektný, morálny, mravný, poctivý, počestný, slušný, vzorný, vážený, čestný


Relevantne k seriózny