Silný

dôležitý, markantný, mocný, mohutný, robustný, vplyvný, významný, korpulentný, objemný, rozložitý, rozmerný, statný, telnatý, tlstý, tučný


Relevantne k silný