Simulácia

demonštrácia, predstieranie, pretvárka


Relevantne k simulácia